4TH Miss Nepal US

FINALISTS 2014

Byakhya Lamichhaney, CA, 26
Kabita Pahari, NY, 21
Khushbu Mishra, OH, 28
Kusma Kharel, CA, 23
Pingala Dhungana, TX, 22
Pooja Luitel, HI, 22
Pujan Paneru, CT, 27
Sayal Shahi, CA, 21
Srijana Rai, CA, 22
Supriya Sharma, TX, 22
Sushma Sharma, CA, 22
Sushma Adhikari, MA, 22
Ushma Giri, NY, 25
Show More
  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon
Latest Updates

August 11, 2019

Please reload

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • YouTube Social  Icon